Pražský pěvecký festival 2019

Pražský pěvecký festival je přehlídka pěveckých talentů dětí ve věku 6 –
19 let z Prahy. Patrony festivalu jsou popová a muzikálová zpěvačka Eva
Kleinová, hudební skladatel Robert Štolba a herečka Monika Höppner
Zaťková.  Cílem je podpořit hudební rozvoj účastníků a účastnic a
navrátit českou hudbu a písničku do povědomí přímých účastníků i diváků.
Nejedná se o soutěžní přehlídku, děti tak mohou rozvíjet své tvůrčí
činnosti beze strachu, soutěžní trémy a soupeření. Součástí přípravy na
festival je organizace dvou workshopů, kde se děti učí pracovat s
mikrofonem, s hlasem, učí se pohybovat se na jevišti, dostanou základy
hereckého projevu, hudební teorie a rytmu. Lektoři pomohou každému
účastníkovi vybrat vhodnou skladbu a společně se naučí ji interpretovat.
Festival pořádá NašeHudba.cz ve spolupráci s Hobby Centrem Prahy 4,
Divadlem Na Fidlovačce, Magistrátem hl.m. Prahy a ZŠ Vratislavova Praha.


Etiketa aneb Fajn Vědět

„Muzikál Etiketa aneb Fajn Vědět zábavnou formou předkládá 12 pravidel slušného chování
a osvětluje divákům principy úspěšného fungování rodiny, přátelství a společnosti.
Propojuje kulturní a sociální oblasti, stírá rozdíly mezi dětmi a pomáhá vyniknout nadanym
i prospěchově nevyraznějším dětem. Do projektu je zapojeno každé školní dítě,
nejen to vybrané“ (Eva Kleinová)


“Dnešní uvolněnost a osobní svoboda vede k pocitu, že neexistují hranice a řád.
V muzikálu Etiketa vidím klíč, jak to u dětí zábavně měnit.” (Ladislav Špaček)


Známkování zpěvu je nejhorším prohřeškem, který můžeme činit vůči dětem!


 • Co je podstatou uměleckých předmětů na základní škole? Proč je
  vyučujeme a co bychom od nich měli očekávat? Podstatou hudební výchovy
  na základní škole by měl být rozvoj lásky k umění a touhy tvořit. A
  rozvoj touhy k poznání, aby člověk uměl v dospělém věku odpočívat.
 • Kdy dítě začne tvořit? Ve chvíli, kdy očekává známku, sází na
  jistotu, tvořit přestane a přestane do tvorby dávat sámo sebe. Bude
  naplňovat očekávání učitele.
 • Děti ode mě neočekávají hodnocení, ale podporu. Ve školách by mělo
  učit víc umělců, protože oni rozumí tomu, co to je prezentovat vlastní
  práci.

1
Using Format