Etiketa aneb Fajn Vědět

„Muzikál Etiketa aneb Fajn Vědět zábavnou formou předkládá 12 pravidel slušného chování
a osvětluje divákům principy úspěšného fungování rodiny, přátelství a společnosti.
Propojuje kulturní a sociální oblasti, stírá rozdíly mezi dětmi a pomáhá vyniknout nadanym
i prospěchově nevyraznějším dětem. Do projektu je zapojeno každé školní dítě,
nejen to vybrané“ (Eva Kleinová)


“Dnešní uvolněnost a osobní svoboda vede k pocitu, že neexistují hranice a řád.
V muzikálu Etiketa vidím klíč, jak to u dětí zábavně měnit.” (Ladislav Špaček)

Using Format