PŘIHLÁŠKA na Pražský pěvecký festival 2019

Do formuláře, prosím, zadejte všechny následující údaje :


Bydliště:

Škola:

YouTUBE URL adresa nahrávky písně:

Jméno a příjmení rodičů:

Telefonní číslo rodičů:

E-mail rodičů:

Číslo bot rodičů: (nepovinné)

Odesláním přihlášky uděluje zákonný zástupce dítěte souhlas s uveřejněním celého jména dítěte na webu www.nasehudba.cz a Fb stránkách Pražského pěveckého festivalu (PPF), postoupí-li  tento přihlášený do výběrového kola PPF.

Using Format